۲۳ بهمن ۱۳۸۷

سعادت آباد


تهران

چشم های توست

که این همه باران دارداین را نوشتم در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1387ساعت22:43من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: