۴ خرداد ۱۳۸۸

ما همین فردا کاری خواهیم کرد


آشنایی با وجهه هنرمندانه میر حسین موسوی نامزد دهمین انتخابات ریاست جمهوری
(گوشه ای از آثار نقاشی وی)

هیچ نظری موجود نیست: