۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸

کوزه مردمثل زن آبستنی که جنین مرده اش را به خوردش داده باشند همه ی خاطره هام با تو را بالا می آورم.


این را نوشتم در یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت21:24من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: