۱۵ خرداد ۱۳۸۸

دو کلمه حرف حساب


ادب مرد به ز دولت اوست

این را نوشتم در جمعه پانزدهم خرداد 1388ساعت13:45من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: