۲۳ شهریور ۱۳۸۵

ببخشید


چیزی از دلم گریخته
از صدام
و انگار کسی در قطب شمال دنبال یک تکه آتش بگردد برای دلش

دنبالت می گردم

هیچ نظری موجود نیست: