۷ شهریور ۱۳۸۵

مرد خانه روزنامه


شعرهای آشپزخانه بوی لیمو می داد

نگاه تو به یک جنگ جهانی می مانست

بکشی مرا راحت می شوم

تیر خلاص نه آتش بس

این همه خون برای چیست ؟

آغوش تو امنیت است .


سه‌شنبه 29 اوت (8) 2006

هیچ نظری موجود نیست: