۱۷ مرداد ۱۳۸۸

واژه های من را پس بده

من هیچ گاه نفهمیده ام از "شرایط حساس کنونی" بیرون خواهیم رفت. هر بار که سر بلند کرده ام که چیزی بخواهم گفته اند هیییییییییییس!
در شرایط حساس کنونی به صلاح نیست.
مگر نمیبینی "دشمن" پشت مرزهاست؟
مگر نمیبینی " بحران" داریم؟
مگر نمیبینی "جنگ" داریم؟

و من هر بار سرم را انداخته ام پایین و اندیشیده ام پس کی" آزادی " خواهم داشت؟ وقتی شرایط کنونی حساس نباشد؟

مریم من را به بازی واژه ها دعوت کرد من هم حامد را دعوت میکنم.

۵ نظر:

فرزام گفت...

فیروز ابادی بره اوین لاغر نمی شه، خفه می شه از تنگی جا تو اون سلولای چس وجبی!

طنز متفاوت گفت...

فعلا خطر حمله اسراییل را دریاب!

مریم گفت...

سلام
ممنون که نوشتی و تو چه خوب می نویسی همیشه...

پدیدارشناس گفت...

الان که اصلا، بعد از انتخابات افغانستان ... شاید
http://www.alfabetmaxima.com/news_list.php?table2=newbooks&&news_id=8

حامد گفت...

ممنون. دوشنبه چیزی در این باره می نویسم.