۳۱ مرداد ۱۳۸۸

هر دم از این باغ بری می رسد (هلو)

یارو دروغگو بود ، بی ادب هم شد

کسی که تو کابینت به مرد ریشو میگه هلوی خوردنی در حومه تهران با بچه خوشگل چی چی کار میکنه؟

۱ نظر:

حميد گفت...

هر دم آيد غمي از نو به مبارك بادم...