۲۱ شهریور ۱۳۸۸

جاویدان ایران عزیز ما


اگر به پیش نروم
مرا به پس خواهند راند

۲ نظر:

ستایش گفت...

راه گزیر و گریزی نیست... اما هنوز ما نشده ایم

آدریان گفت...

اگر به پیش نرفتی من نبز به پیش نمیتوانم بروم..........خوبی برای تو