۱۴ مهر ۱۳۹۰

عدالت

سانسور آن چیزیست که این روزها میان نویسنده و ناشر به عدالت تقسیم می شود

۱ نظر:

Hasti.N گفت...

گاهی حس می‌کنم ایران رو از دست دادم، گاهی دلم برای خودم میسوزه که دارم بی‌ وطن میشم، گاهی خشم از وطن بی‌ راهم دلم رو پر میکنه، گاهی به وجودش افتخار می‌کنم و گاهی هم براش عزاداری می‌کنم. وطن شده چوب منبر برای من.