۱۴ آذر ۱۳۹۰

خدا شاعر را کشت


خدا حسادت کرد
به کلمات یک شاعر
به آفتاب یک بعد از ظهر
خدا رضا بروسان را کشت
قانونی خواهد بود
که مرگ شاعران را محکوم خواهد کرد


۱ نظر:

Hasti.N گفت...

خیلی‌ با شعر‌های کوتاهت حال می‌کنم، مفید و مختصر میزانی‌ به هدف.