۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

الکی ها


تک تک خانه های این تقویم
به شب چارشنبه می ماند
الکی هر کسی اینجا
سوزنش روی خنده می ماند

هیچ نظری موجود نیست: