۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

چرا از مسلمانان می ترسیم؟

در سال 2008 میلادی بیل ماهر کمدین امریکایی فیلم مستندی ساخت به نام Religulous
آغاز این فیلم در مقدس ترین مکان تاریخی برای مسیحیان در فلسطین آغاز و در همانجا نیز پایان می یابد و در طول مدت آن بیل ماهر با مصاحبه با افراد مختلف از سناتورهای امریکایی تا راننده کامیونهای مذهبی مسیحی، ستاره شناسان واتیکان و دانشمندان علوم طبیعی و حتی مادر خودش و سعی میکند که باورهایشان را زیر سوال ببرد.
از باکرگی مریم آغاز می کند و تناقض انجیل ها را درباره مهمترین معجزه دینشان آشکار می کند.
به سراغ مومنان به معجزه می رود و ماندن سه روزه ی یونس در شکم ماهی را زیر سوال می برد.
پرسشهایی درباره تکامل ، داستان بهشت و مار سخنگو، باکرگی مریم ، به صلیب کشیده شدن عیسی و داستان پسر خدا بودن .
به واتیکان می رود و با کشیش ها صحبت می کند. با سرشناس ترین افراد جامعه گفتگو می کند.
او که خود در خانواده ای نیمه کاتولیک نیمه یهودی بزرگ شده یهودیان را نیز از این داستان بی نصیب نمی گذارد. عقیده آنها درباره روز سبت و عقاید خاخام ها در جداسازی جنسیتی و قوانین سخت گیرانه مذهبی.
تنها جایی که در ضبط برنامه اندکی به مشکل بر می خورد زمان فیلمبرداری از معبد مورمون هاست.
در قسمت اسلام نیز به سراغ روحانیون پاکستانی، تحصیلکرده های مسلمان در اروپا و گی های مسلمان نیز می رود. و از محل قتل کارگردان هلندی تئودور ون گوگ هم دیدن میکند.
فیلم ساخته می شود. پخش می شود. می توانید همین حالا اینترنت را زیر و رو کنید و واکنش ها را به این مستند ببینید.
در صحنه ای از فیلم ماهر از مومنی می پرسد اگر در کودکی داستان جک و لوبیای سحر آمیز را به جای داستان یونس پیامبر برایت به عنوان معجزه تعریف می کردند آیا اکنون تو به جک باور داشتی و یونس برایت یک داستان فانتزی بود؟
ما به انسانهایی که باور به حرف زدن نوزاد یک روزه، زنده شدن مرده گان، قربانی کردن فرزند، آبستن شدن باکره، پسر داشتن خدا، وجود یک امام نامرئی هزار ساله و یک پادشاهی مذهبی 12 نسله و انبوهی دیگر از این دست احترام میگذاریم!
مسیحیت و یهودیت بعد از فجایع تاریخی بسیار به جبر زمانه یا به عقل بزرگانش به این نتیجه رسید که باید به این پرسش ها در فضایی آرام پاسخ گوید.
اما اسلام هنوز در میانه راه است. در دورانی که دادگاه های تفتیش عقاید و احکام مرگ حتی گالیله را نیز راحت نمیگذاشت. روزهایی که کلیسا حتی درباره سیستم گردش خون هم اجازه مطالعه نمی داد چه رسد به حوزه علوم انسانی!
روزهایی که یک کاریکاتور برای شما حکم شلاق می آورد و یک ترانه حکم مرگ!

۱ نظر:

ضعیفه ای از اندرونی گفت...

عالیه این مستند!!
و کلا همه ی فجایع و بدبختی های دنیا زیر سر این ادیان ابراهیمیه به خدا!