۴ تیر ۱۳۹۱

موسی و شبان


اگر گوسفند را گرگ بدرد
نه گوشتی به قصاب می رسد
نه پشمی به ریسنده
نه پوستی به دباغ

و خداوند پیامبرانش را از چوپانان انتخاب کرد!
۱ نظر:

پری سا گفت...

دروددددددد بر باهار
خیلی عالی بود به جرات می تونم بگم قوی ترین کوتاه نوشته ای بود که تو این چند وقته خوندم