۲ مهر ۱۳۸۵

ذهن زیبا

عشق در يك نگاه را
آسان می‌شود فهميد؛
چيزی كه معجزه است
عشق بين دو آدمی‌زادی‌ست
كه يك عمر به هم نگاه كرده‌اند

اِيمی بلوم

هیچ نظری موجود نیست: