۱۰ اسفند ۱۳۸۵

تف واره هاپایان یک مذهب
میان این همه دود و کثافت
مثل امامزاده ی نورسته ای توی شهرستان

تو را
و انگشتهات
و لذت سکرآور موهات را
بالا بیاورم
ای کاش آتش بگیرد
همه ی شاه عباسی هات
همه ترنجهات
پایان پیامبر دروغین
خدای مرا به لجن کشید


هیچ نظری موجود نیست: