۲ آبان ۱۳۸۶

شخصی


آقای عزیز
آقای من
نازنین من
به همون خدایی که نمی پرستی و نمی پرستم
عاشقتم

باهار


هیچ نظری موجود نیست: