۱۰ آذر ۱۳۸۶

چیزشعر


پشت هر پنجره
یک عقرب سیاه
به عقربک ساعت آویزان مانده

در خیابان
زن
زیر چادرسیاه ابرهای زمستانی
قد می کشید

من تماشا بودم
ابر در کوچه
زیر چرخ دوچرخه ای له شد .


هیچ نظری موجود نیست: