۱۳ آذر ۱۳۸۶

بوسه بر دیوارو من هنوز هم عاشقم
و این همه برادران یوسف
در چشمان تو چه می کنند
فرامرز سه دهی

هیچ نظری موجود نیست: