۲۶ آذر ۱۳۸۷

نماند و نماند !


امروزی که لیوانِ‌ات از آب بی‌تابی می‌کند. امروزی که جعبه‌ی انتظارت روشن نیست. آشپزخانه‌ات هم عجیب شده است. از ردیف شیشه‌های آب کنارِِ دیوار خبری نیست. لشکرِ شیشه‌های آب‌ را می‌گویم. از روزنامه‌ هم اثری نیست انگار!...

مهیار عزیز ( ماهی سیاه کوچولو)در غم از دست دادن پدر سوگوار است.


این را نوشتم در سه شنبه بیست و ششم آذر 1387ساعت23:4من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: