۲۲ بهمن ۱۳۸۷

نیستم

نام نزدیک ترین کسان خود را

از یاد برده ام

سال تولدم

و نام کودکم

* با احترام به سید علی صالحی


این را نوشتم در سه شنبه بیست و دوم بهمن 1387ساعت21:33من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: