۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

الف نام دیگر برگهای پاییزیست


جنازه ی ترا

کلاغها

روی پاییز شیروانی

بدرقه می کردند

این را نوشتم در سه شنبه یکم اردیبهشت 1388ساعت17:13من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: