۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

یک شب آتش در نیستانی فتــــــــــــــــــــــــــــــاد !


آتش زدن نیزارهای تالاب پریشان تعداد بسیار زیادی از پرندگان مهاجر و لاک پشتهاو مارها و جانوران خشکی زی اطراف تالاب رابه طرز دردناکی به کام مرگ برده که این اتفاق دور از چشم ماموران سازمان محیط زیست اتفاق افتاده است.


همزمان در مزدیسا منتشر شد


این را نوشتم در پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388ساعت18:33من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: