۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

خانه ام آتش گرفته ست ...


همراه شو عزیز

تنها نمان به درد

کاین درد مشترک

هرگز جدا جدا درمان نمی شود

این را نوشتم در جمعه بیست و پنجم اردیبهشت 1388ساعت12:8من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: