۲۹ خرداد ۱۳۸۸

شنبه همه با هم


ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

این را نوشتم در جمعه بیست و نهم خرداد 1388ساعت21:13من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: