۲۷ خرداد ۱۳۸۸

IRAN

ما خشونت طلب نیستیم

این را نوشتم در چهارشنبه بیست و هفتم خرداد 1388ساعت17:18من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: