۲۳ خرداد ۱۳۸۸

IRAN


آخرین قدم های یک محکوم به مرگ


این را نوشتم در شنبه بیست و سوم خرداد 1388ساعت9:49من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: